RDA Analyse

Het RDA© model (Rol Diagrammatische Aanpak) is een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem dat in samenwerking met de Universiteiten van Utrecht & Twente door een team van psychologen is ontwikkeld.

Een leuke maar waarschijnlijk voor u nietszeggende omschrijving van een perfecte tool voor HRM. Kort gezegd, wij testen mensen niet, wij analyseren mensen op basis van hun eigenschappen.

Is dit belangrijk vraagt u zich af? Ja, zeggen wij dan. Wij kunnen voordat u iemand wilt aannemen bekijken of deze persoon geschikt is voor de functie en net zo belangrijk, past binnen uw organisatie. Dit is natuurlijk van belang want u hecht er waarde aan dat een werknemer niet voor korte tijd maar voor langere duur bij uw organisatie blijft. Dit betekent stabiliteit. Verder weet u precies wie u in huis haalt en kunt u iemand beter sturen op basis van de voorliggende informatie. Tevens is de kans op uitval kleiner omdat iemand echt past op de functie en binnen uw bedrijf.

U moet het gezien hebben en dan bent ook u overtuigd van de meerwaarde van de RDA.

Neem contact met ons op voor meer informatie.